Επεξεργασία

Η Hellenic Aloe με γνώμονα τoν Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και βάσει τoν υγειονομικό κανονισμό  852/2004, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης ξεκίνησε πρώτα με φύλλα Αλόης για την εξαγωγή ζελέ και σταθεροποίηση του σε πειραματικό στάδιο.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία σταθεροποίησης  αρχίσαμε  να σχεδιάζουμε , προϊόντα χυμών και συμπληρώματα διατροφής για βιολογικά καταστήματα, φαρμακεία και προϊόντων καλλυντικών,  με 100% τζέλ αλόη βέρα,  τα οποία υποβάλλονταν συνεχώς και προγραμματισμένα, σε  όλους τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους καθώς επίσης και σε όλους τους απαραίτητους μικροβιολογικούς και χημικούς ελέγχους  σε διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025/2005 εργαστήριο.

Μετά την σταθεροποίηση κάποιων συγκεκριμένων συνταγών προχωρήσαμε για πειραματικό σκοπό, στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζελέ αλόης , έτσι ώστε να εντοπιστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που θα ήταν δυνατόν να μας παρουσιαστούν κατά τις μελλοντικές παραγωγές στα προϊόντα  μας σε βιομηχανική κλίμακα.

Με βάση την πρώτη ύλη του τζέλ της Αλόης  δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα  σε συνδυασμό και με άλλα προϊόντα του πρωτογενή τομέα καλύπτοντας πρωτίστως τις ανθρώπινες ανάγκες .

Back to Top