Οι εγκαταστάσεις μας

Η εταιρεία μας Hellenic Aloe με απόλυτο σεβασμό στους φίλους καταναλωτές και συνεργάτες μας ,στις εγκαταστάσεις για την παραγωγική δραστηριότητα βασίζεται στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη καθώς και στη διαρκή ανανέωση των υποδομών της.  Η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, κατοχυρώνονται με όλες τις διαδικασίες.

Διενεργούνται συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, από δύο χημικά εργαστήρια της εταιρείας που συνεργάζεται, Είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα αναλυτικά όργανα. του μηχανολογικού εξοπλισμού με έμφαση στην προηγμένη τεχνολογία.

Σε όλα τα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης, τηρούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που  έχει σαν κυρίαρχο στόχο την παραγωγή και διάθεση προϊόντων κορυφαίας ποιότητας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

  •   – Αυστηρή επιλογή και απόλυτο έλεγχο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων.
  •   – Χρησιμοποίηση υπερσύγχρονης τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
  •   – Επιστημονική ομάδα και συνεργασία διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων.
  •   – Παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τροφίμων.

Οι εργοστασιακές δομές της εταιρείας βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας. Εθνικά και διεθνή πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP, BRC και IFS.

Back to Top