Απορρόφηση Παραγωγής

Η Hellenic Aloe σε συμφωνία με τους παραγωγούς που έχουν προμηθευτεί φυτά από την εταιρεία και εντάσσονται στην ομάδα παραγωγών που έχει δημιουργηθεί, δεσμεύεται για την απορρόφηση της παραγωγής των φύλλων τους για 7 χρόνια.

Η τιμή αγοράς είναι κυμαινόμενη σύμφωνα με το διεθνές περιβάλλον,  αλλά με προσυμφωνημένη τιμή ασφαλείας.

Μετά την λήξη της συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας , εφόσον έχουν τηρηθεί, οι όροι και οι υποχρεώσεις της αρχικής συμφωνίας.

Η επέκταση συνεργασίας είναι αποτέλεσμα σχέσης ισοτιμίας και αμοιβαίου σεβασμού των δικαιωμάτων, προϊόν καλής Πίστης μεταξύ των συμβαλλομένων οι οποίοι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να λειτουργούν πάντοτε, με πνεύμα καλής πίστης και αγαθής συνεργασίας.

 

Back to Top