Η GG Hellenic Aloe σήμερα έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης και τη γραμμή παραγωγής της στις εγκαταστάσεις της στα Χανιά, αλλά οι δραστηριότητές της δεν περιορίζονται στην εγχώρια αγορά. Η Hellenic Aloe κατά το 2019 είχε παρουσία σε Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία και Κύπρο.

Το τμήμα εξαγωγών της εταιρείας μας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την επιπλέον ενδυνάμωση της παρουσίας των προϊόντων μας στις εκάστοτε αγορές μέσα από την αξιοποίηση ευκαιριών που μπορούν να δημιουργηθούν. Παράλληλα, αναζητούνται συνεχώς νέες ευκαιρίες συνεργασίας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Στους άμεσους στόχους του τμήματος εξαγωγών της εταιρείας συγκαταλέγεται η ανάπτυξη στην Αμερική και τον Καναδά, όπως επίσης και η περαιτέρω ενδυνάμωση της εξαγωγικής μας παρουσίας στην Δυτική Ευρώπη και την Ασία.