el en
Hellenic Aloe

Όροι χρήσης

Οι “Όροι Χρήσης” που διέπουν τον ιστότοπο hellenicaloe.gr αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αφορούν την χρήση του www.hellenicaloe.gr και τις σχετικές εφαρμογές και επιφάνειες για φορητές συσκευές και Facebook, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως “ιστοσελίδα”. Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας συμφωνείτε με την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” και όλες τις άλλες οδηγίες ή πολιτικές που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα με τίτλο “Όροι Χρήσης”. Παρακαλούμε διαβάστε τους “Όρους Χρήσης” πολύ προσεκτικά καθώς η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή τους. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να μην πραγματοποιείτε αιτήσεις παραγγελίας εάν δεν επιθυμείτε ή αδυνατείτε να δεσμευτείτε από τους “Όρους Χρήσης”.

Ορισμοί

Ως “Χρήστης” αποκαλείται οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση, αναζητά, ανιχνεύει, αλληλεπιδρά, δημιουργεί λογαριασμό, αγοράζει προϊόντα, διαμοιράζει ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. Οι όροι “εσείς”, “εσάς”, “σας” και “χρήστης” αναφέρονται σε σας, ως χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας. Οι όροι “εμείς”, “εμάς”, “μας” και “hellenicaloe.gr” αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.hellenicaloe.gr , ιδιοκτησία της εταιρείας G.G. Hellenic Aloe Μ.Ε.Π.Ε, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.

Ως “Περιεχόμενο του hellenicaloe.gr” αναφέρεται το περιεχόμενο που δημιουργείται από εμάς και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.

Ως “Περιεχόμενο Τρίτων” αναφέρεται το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα από μέρη εκτός από το hellenicaloe.gr ή τους χρήστες αυτού. Φορείς παροχής τέτοιων δεδομένων είναι και το Facebook, το Instagram και το YouTube μεταξύ άλλων.

Νομοθεσία

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα διέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Ν. 2251/1994 (http://www.greekecommerce.gr/gr/file-download/nomos_2251_1994) περί προστασίας καταναλωτών καθώς και το Ν. 3471/2006 (http://www.greekecommerce.gr/gr/file-download/nomos_3471_2006) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύουν.

Καταλληλότητα

Για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Αν είστε κάτοικος της Ελλάδας έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τους “Όρους Χρήσης” όπως αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα από άλλη χώρα πρέπει να ανατρέξετε στην νομοθεσία και τους νόμους της χώρας σας και τους “Όρους Χρήσης” που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείσετε την ιστοσελίδα. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για λογαριασμό κάποιας επιχείρησης, φορέα ή οργανισμού θα πρέπει να είστε ο ίδιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης, φορέα ή οργανισμού ώστε να μπορείτε να δεσμευτείτε στους “Όρους Χρήσης”.

Αποδοχή Αίτησης Παραγγελίας Λιανικής-Χονδρικής

Η αίτηση παραγγελίας των προϊόντων του hellenicaloe.gr (λιανική-χονδρική) δεν είναι δεσμευτική και δεν θεωρείται επιτυχημένη παρά μόνο μετά από την επικοινωνία που θα έχουν στελέχη της εταιρείας μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα μας παραχωρήσετε κατά την αίτηση παραγγελίας.

Η απλή προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών, ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας Αίτησης Παραγγελίας Λιανικής ή Χονδρικής δεν συνεπάγονται στην κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του εσάς και του hellenicaloe.grόπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του Ν. 2251/1994.

Περιορισμός Ευθύνης

Το hellenicaloe.grουδεμία ευθύνη φέρει για όποια προβλήματα, τεχνικά και μη, προκύψουν κατά τη διάρκεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα από χρήστες και αφορούν τη λειτουργία ή/και την συμβατότητα του εξοπλισμού χρήστη με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα.

Ασφάλεια

Είναι δικη σας υποχρέωση να διατηρείτε μυστικά τα στοιχεία πρόσβασης στον λογαριασμό σας στο hellenicaloe.gr ,  τα στοιχεία αυτά είναι η διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα καθώς και ο μυστικός κωδικός πρόσβασης σε αυτή. Εσείς και μόνον εσείς είστε υπόλογοι για τις πράξεις που γίνονται μέσω του λογαριασμού σας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Ο σχεδιασμός και τα γραφικά της ιστοσελίδας, τα κείμενα, και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία του hellenicaloe.gr και έχουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό πέραν από τους τρόπους και ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζει το hellenicaloe.gr.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και παύση λειτουργίας

Οι “Όροι Χρήσης” μπορεί να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν γίνονται αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε διαθέτοντας την αναθεωρημένη έκδοση του παρόντος στην ιστοσελίδα που θα αναφέρει στο πάνω μέρος της την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης. Ως χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να επανεξετάζετε τους “Όρους Χρήσης” της υπηρεσίας σε τακτική βάση καθώς αναθεωρημένες εκδόσεις θα είναι δεσμευτικές προς εσάς. Συνεχίζοντας τη χρήση της ιστοσελίδας μετά την δημοσίευση των οποιονδήποτε τροποποιήσεων των “Όρων Χρήσης” δείχνει την αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε την υπηρεσία του hellenicaloe.gr προσωρινά ή μόνιμα χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες, σε αυτήν την περίπτωση όλες οι επιβεβαιωμένες συναλλαγές θα διεκπεραιωθούν κανονικά.